Projekti

Projekta numurs: 1.2.2.3/16/I/003

 

„Labās prakses pārņemšanas
apmācības eksportspējas
veicināšanai”

 

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti. Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē –nodarbināto apmācības (ERAF).

 

 

 

Atbalsta saņēmējs: SIA KOKPĀRSTRĀDE 98
Sadarbības līguma nr.: 5.3-8-L-2023/4

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai